Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Vabilo na brezplačno delavnico »Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij«

Vabilo na brezplačno delavnico »Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij«

9.8.2019 - Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC) organizira brezplačno delavnico » Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij «, na kateri bodo zainteresiranim predstavili osnove glede obračunavanja prejemkov, ki se izplačujejo po zakonu ter kolektivnih pogodbah dejavnosti, in sicer plač, nadomestil plač, povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih osebnih prejemkov.
Več …

Obvestilo

Obvestilo

8.8.2019 - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine bo v petek, 16. 8. 2019, zaradi kolektivnega dopusta zaposlenih, zaprta. Ta dan ne bo možno potrjevanje javnih listin (A.T.A. zvezki, potrdila o poreklu blaga), overitve in izdaja potrdil.  Za nujne primere bo možno fizično urejanje na Gospodarski zbornici Slovenije, oddelku Javne listine - v poslovni stavbi CPU, za poslovno stavbo GZS, v 1.
Več …

Javna obravnava predloga Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah

Javna obravnava predloga Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah

7.8.2019 - Na spletni strani e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah. Vsebina pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah je smiselno strukturirana na način, da poglavju z uvodnimi določbami, ki opredeljuje namen, področje in uporabo pravilnika ter pomen uporabljenih izrazov sledi drugo poglavje, ki ureja zajem in e-hrambo ter spremljevalne storitve, ki so urejene v več podpoglavjih (priprava in organizacija...
Več …

Izračun vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1 in spremembe podatkov v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije

Izračun vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1 in spremembe podatkov v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije

7.8.2019 - Spremembe Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 in Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A prinašajo posamezne spremembe v načinu vodenja podatkov in postopkov evidentiranja nepremičnin in tudi način vodenja podatkov o posplošenih vrednostih nepremičnin v novi evidenci vrednotenja. Predstavitev sprememb in časovnica sta opisana v dopisu, ki ga Geodetska uprava naslavlja na vse uporabnike podatkov o...
Več …

DARS je objavil javno naročilo Izgradnja državne hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa)

DARS je objavil javno naročilo Izgradnja državne hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa)

1.8.2019 - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) že leta aktivno zastopa interese regijskega gospodarstva. Ključna naloga v programu GZDBK je »začetek izgradnje južnega dela 3. razvojne osi«. V zadnjih letih smo tako na zbornici izvedli veliko aktivnosti, ki so omogočile razvoj infrastrukture (prometne in elektro), ki je za nadaljnji razvoj gospodarstva nujno potreben. Ocenjena vrednost investicije je 94,6 mio EUR.
Več …

1 9 10 11 12 13 14 15 31