Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

Predložite letno poročilo pravočasno

Predložite letno poročilo pravočasno

12.3.2019 - Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2018 do konca marca, letos najkasneje do 1. 4. 2019.  Ob predložitvi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb morajo zavezanci datum predložitve podatkov iz letnega poročila AJPES poročati tudi FURS.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Vabilo k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

Vabilo k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

11.3.2019 - Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019.
Več …

V javni razpravi Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

V javni razpravi Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

8.3.2019 - S precejšnjo zamudo glede na roke za prenos v nacionalni pravni red je ministrstvo za pravosodje v medresorsko usklajevanje in javno razpravo poslalo Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Rok za oddajo komentarjev je 25. 3. 2019, kot rok za uveljavitev zakona pa je določen julij 2019.  Cilji Predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) so: – zagotoviti izvrševanje določb Splošne uredbe...
Več …

Akcijski načrt za nadaljnjo krepitev slovenskega gospodarstva v svetu

Akcijski načrt za nadaljnjo krepitev slovenskega gospodarstva v svetu

8.3.2019 - Akcijski načrt Mednarodni izzivi 2019 - 2020 za letos in prihodnje leto opredeljuje cilje, ciljne trge in sektorje ter ukrepe za krepitev slovenskega gospodarstva v svetu. Za izvedbo zadevnih ukrepov bo letos na voljo najmanj 13 mio EUR finančnih sredstev države in EU.
Več …

Projekt NAPREJ

Ali se vlaganje v duševno zdravje na delovnem mestu izplača?

Ali se vlaganje v duševno zdravje na delovnem mestu izplača?

7.3.2019 - Vas zanima kako se investicija v (duševno) zdravje zaposlenih tudi finančno povrne?
Več …

1 11 12 13 14 15 16 17 20