Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Projekt NAPREJ

Težave na področju usklajevanja dela in zasebnega življenja določajo kvaliteto zaposlitve v modernih družbah

Težave na področju usklajevanja dela in zasebnega življenja določajo kvaliteto zaposlitve v modernih družbah

13.2.2020 - Odvisne so od dejavnikov povezanih z lastnostmi trga dela (delovni čas, značilnosti dela in delovni pogoji), družinskih obveznosti, kulturnega konteksta ter spolnih norm. Več lahko izveste na  tej povezavi. Spremljajte spletno stran projekta  www.naprej.eu, kjer lahko izveste več o podobnih vsebinah.    Projekt NAPREJ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Več …

Register inovativnih zagonskih podjetij in register podjetij z visoko dodano vrednostjo

12.2.2020 - Slovenski podjetniški sklad vodi dva registra - Register inovativnih zagonskih podjetij in Register podjetij z visoko dodano vrednostjo, v katera se lahko vpišejo podjetja, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Oba registra podjetjem dajeta referenco in potrditev, da gre za določen status podjetja, kar jim lahko koristi pri izkazovanju statusa na različnih ponudbah in razpisih. Prav tako je namen obeh registrov da se krepi vlogo Slovenije kot dežele z določenim statusom podjetij in daje sporočilo odločevalcem, naj tovrstnim podjetjem posvečajo še več pozornosti.
Več …

Projekt POLET

Absentizem - V Sloveniji je letno izgubljenih od 10 do 11 milijonov delovnih dni

Absentizem - V Sloveniji je letno izgubljenih od 10 do 11 milijonov delovnih dni

6.2.2020 - Absentizem pomeni izostanek ali odsotnost, običajno ga vežemo na delovno mesto. Gre za izostanke, zamude, izhode, odsotnost z dela na delu, katerih posledice čutimo vsi: družba kot celota, podjetja in tudi posamezniki. Seveda je oblik absentizma več, običajno pa imamo v mislih zdravstveni absentizem, torej začasno zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov bolj znano kot »bolniški stalež« ali »bolniško«.
Več …

Sekcija za kakovost in inovativnost

Intelektualna lastnina in umetna inteligenca

Intelektualna lastnina in umetna inteligenca

4.2.2020 - Umetna inteligenca se je pojavila kot tehnologija splošnega pomena s široko uporabo v celotnem gospodarstvu in družbi. V prihodnosti bo vse pomembneje vplivala na ustvarjanje, proizvodnjo in distribucijo gospodarskih ter in kulturnih dobrin in storitev. Umetna inteligenca se na različnih točkah srečuje s pravicami intelektualne lastnine, ki spodbujajo inovacije in ustvarjalnost.
Več …

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri

Poročilo Evropske komisije o mobilnosti delovne sile v EU

Poročilo Evropske komisije o mobilnosti delovne sile v EU

4.2.2020 - Evropska komisija v letnem poročilu o mobilnosti delovne sile znotraj EU ugotavlja, da v drugih državah EU živi in dela več Evropejcev kot kadarkoli prej. Leta 2018 je bilo v EU 17,6 milijona preseljencev, od katerih je bilo 12,9 milijona delovno sposobnih oseb (20–64 let). To pomeni, da je 4,2 odstotka delovno sposobnega prebivalstva EU delalo v drugi državi EU.
Več …

1 11 12 13 14 15 16 17 18