Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Ročno vodenje evidenc o izrabi delovnega časa ne zagotavlja nujno pravilnosti podatkov v evidencah

Ročno vodenje evidenc o izrabi delovnega časa ne zagotavlja nujno pravilnosti podatkov v evidencah

12.9.2019 - IRSD je v juliju in avgustu opravljal usmerjeno akcijo nadzora, v kateri so inšpektorji pri delodajalcih v dejavnostih gostinstva in gradbeništva nadzirali vodenje evidenc o izrabi delovnega časa. Inšpektorji so tako v nadzorih preverjali izvajanje določb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) – na primer ali vodijo evidenco, na kakšen način jo vodijo in katere podatke je mogoče razbrati iz njih. Poleg izvajanja določb ZEPDSV so preverjali tudi izvajanje določb glede delovnega časa po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), predvsem glede odmorov in počitkov ter glede odrejanja dela prek polnega delovnega časa.
Več …

Projekt NAPREJ

Na voljo je 10 milijonov evrov za krepitev kompetenc starejših zaposlenih

Na voljo je 10 milijonov evrov za krepitev kompetenc starejših zaposlenih

10.9.2019 - Objavljen je javni razpis, na katerem lahko podjetja pridobijo sredstva za usposabljanja zaposlenih, starejših od 45 let. Finančne spodbude, ki jih je konec julija razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, so namenjene tako malim, srednjim kot velikim podjetjem, pa tudi samozaposlenim. Prijave so možne do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.
Več …

Pravočasno vpišite podatke v RDL

Pravočasno vpišite podatke v RDL

10.9.2019 - Dejanske lastnike in njihove spremembe morajo vse pravne osebe vpisati v Register dejanskih lastnikov (RDL) v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije, razen nekaterih izjem. Nadzorni organi že izvajajo nadzor nad izvajanjem določb in kršiteljem izrekajo globe, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v 167. členu. Zato priporočamo, da podatke vpišete v zakonskem roku.
Več …

Raziskava EUROCHAMBRES o ovirah in rešitvah na enotnem trgu – vaše mnenje šteje!

Raziskava EUROCHAMBRES o ovirah in rešitvah na enotnem trgu – vaše mnenje šteje!

9.9.2019 - Spoštovani izvozniki, ali ste pri poslovanju v drugi državi Evropske unije naleteli na težave? Menite, da bi jih Evropska komisija lahko rešila? Mogoče poznate tudi rešitev?  V evropskih pravnih knjigah obstaja Enotni trg že 25 let. Žal je vsakodnevna resničnost vas podjetnikov takšna, da lahko še vedno naletite na različne administrativne, pravne, itd.
Več …

Davčne spremembe manj obsežne kot v izhodiščnem predlogu

Davčne spremembe manj obsežne kot v izhodiščnem predlogu

5.9.2019 - Vlada bo predloge davčnih sprememb predvidoma obravnavala 19. septembra, so napovedali na finančnem ministrstvu. Glede na izhodiščne predloge je prišlo do nekaj sprememb. Nekoliko manjša bo razbremenitev pri dohodnini, nominalna obdavčitev dobičkov podjetij se v 2020 še ne bo zvišala.
Več …

1 6 7 8 9 10 11 12 31