Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Rahel porast raziskav in razvoja v EU

Rahel porast raziskav in razvoja v EU

14.1.2019 - Stroški raziskav in razvoja (R&R) so se v članicah EU v letu 2017 nekoliko povečali, in sicer na 2,07 % BDP. Ti izdatki so leta 2016 znašali 2,04 %, deset let nazaj (2007) pa 1,77 %. Največ za R&R namenjajo na Švedskem (3,33 %), najmanj pa v Romuniji (0,5 %). Dve tretjini sredstev je porabljenih v gospodarstvu. V Sloveniji za R&R namenimo 1,86 % BDP, od tega je delež gospodarstva tričetrtinski, kar...
Več …

Elektronsko vlaganje vlog za delovna dovoljenja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji že na portalu SPOT (eVEM)

Elektronsko vlaganje vlog za delovna dovoljenja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji že na portalu SPOT (eVEM)

10.1.2019 - Od 24. decembra 2018 je možno elektronsko vložiti vloge za delovna dovoljenja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji, ki predstavljajo največji delež zaposlovanja tujih delavcev v Republiki Sloveniji.
Več …

Projekt NAPREJ

Zaposleni se zavedajo, da so za svoje duševno zdravje v prvi vrsti odgovorni sami

Zaposleni se zavedajo, da so za svoje duševno zdravje v prvi vrsti odgovorni sami

8.1.2019 - Od aprila do oktobra 2018 je v sklopu Programa celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (v nadaljevanju Program PSDT) potekala raziskava, v kateri se je zbiralo podatke o zdravju, počutju in psihosocialnih dejavnikih tveganja zaposlenih iz sodelujočih pilotskih podjetij. Na poziv k sodelovanju v raziskavi se je odzvalo kar 2.971 (26,9 %) od skupno 11.049 zaposlenih.
Več …

Novosti na področju DDV v letu 2019

Novosti na področju DDV v letu 2019

3.1.2019 - Uporabljati se je začela novela zakona o davku na dodano vrednost, ki v skladu z evropsko direktivo prinaša novosti pri plačevanju DDV. S prenovljenim zakonom se bodo v skladu s pravili EU vsi kuponi v vseh državah članicah enotno obravnavali glede DDV. Novela prinaša tudi o poenostavljena pravila o DDV za določene storitve, ki jih majhna podjetja opravijo v drugi državi članici.
Več …

1 22 23 24 25