Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Vlada določila besedilo poroštvenega zakona za gradnjo tretje razvojne osi in drugega tira

Vlada določila besedilo poroštvenega zakona za gradnjo tretje razvojne osi in drugega tira

10.10.2019 - Projekta 2. tir Divača-Koper in 3. razvojna os sta prioritetna infrastrukturna projekta ministrstva in vlade. Vlada je določila besedilo predloga Zakona o poroštvu Republike Slovenije. S predlogom zakona se ureja podelitev državnega poroštva družbi 2TDK d. o. o. za financiranje projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper do skupne višine 417 milijonov evrov in družbi DARS d. d.
Več …

Projekt POLET

Regijski posveti o inovativnem načinu spodbujanja učenja in izboljšanja medgeneracijskih odnosov

Regijski posveti o inovativnem načinu spodbujanja učenja in izboljšanja medgeneracijskih odnosov

7.10.2019 - V naslednjih letih se bodo na slovenskem trgu začele dogajati spremembe, ki bodo terjale od delodajalcev velike prilagoditve. V Sloveniji bo do leta 2020 petina prebivalcev starih nad 65 let. Na trg dela prihaja manj mladih, delež starejših (od 55 do 64 let) pa narašča.   Z namenom vključevanje različnih deležnikov, razširjanjem projektnih aktivnosti ter predvsem izmenjave dobrih praks podjetij vas vabimo na regijske...
Več …

Kompetenčni center

Uspešen zagon projekta Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo

4.10.2019 - Na GZDBK smo veseli uspešnega začetka novega Kompetenčnega centra mreže za prehod v krožno gospodarstvo, v katerem sodeluje 27 partnerjev. Kompetenčni center deluje pod okriljem SRIP - Krožno gospodartsvo. Na uvodnem sestanku 4. oktobra 2019 v Novem mestu so se partnerji projekta seznanili z navodili izvajanja projekta ter s predlogom programa skupnih usposabljanj.
Več …

Vlada naredila nov korak v smeri davčne optimizacije

Vlada naredila nov korak v smeri davčne optimizacije

3.10.2019 - Vlada je 3. 10. 2019 potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, ki predstavljajo nov korak v smeri davčne optimizacije. S predlaganimi ukrepi bo po razbremenitvi regresa še dodatno razbremenjeno delo, s čimer bomo okrepili konkurenčnost poslovnega okolja, ohranili stabilno gospodarsko okolje ter prispevali k vzdržni gospodarski rasti. Predlogi med drugim vključujejo znižanje davčne stopnje v 2. in 3. dohodninskem razredu, dvig splošne olajšave, uvedbo linearne dodatne splošne olajšave in uvedbo 7 % minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Eno od vodil pri pripravi sprememb je bilo tudi, da se prepreči negativen učinek na razpoložljivi dohodek prejemnikov minimalne plače.
Več …

Obvestilo o uvedbi spletnega portala za vlaganje zahtevkov za pooblaščeni gospodarski subjekt (eAEO)

Obvestilo o uvedbi spletnega portala za vlaganje zahtevkov za pooblaščeni gospodarski subjekt (eAEO)

30.9.2019 - FURS obvešča, da se bo 1. oktobra za vnos elektronskih zahtevkov za pridobitev dovoljenja za status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) uporabljal harmoniziran portal EU. Več > Namen AEO programa Evropske unije je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi postopki in uporabo informacijske tehnologije.
Več …

1 4 5 6 7 8 9 10 31