Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 14. dne kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine

Obvladovanje tveganj v organizaciji 

8.30 Prihod in prijava udeležencev  
9.00 Uvodni nagovor in odprtje 14. dne kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine Franc Štupar, predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost
9.10 Obladovanje tveganj dr. Neva Maher, izr. prof.
9.55 Razvoj pristopov za učinkovito obvladovanje tveganj v podjetju TPV, d. d. Anton Petrič, TPV, d. d.
10.35 Denar je sveta vladar, zato pazimo na njegovo vrednost Stanislava Kastelec, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto
11.00 Odmor
11.30 Obvladovanje procesnih tveganj Dušan Dular, Krka, d. d., Novo mesto
11.55 PSC - pristop k obvladovanju tveganj na trgu Silvo Štih, Trimo, d. d.
12.20 Tveganja v povezavi z obdelavo dokumentov različnih stopenj zaupnosti Sandi Rožman, Mikrografija, d. o. o.
12.45 Ali tveganja resnično obvladujemo ali si to le mislimo? (prispevek) Marica Štajdohar, Svetovanje Marica Štajdohar s. p.
13.10 Sklepne misli in zaključek dr. Neva Maher, izr. prof.

 

‹ Nazaj