Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Dan sekcije

Dan ravnanja s človeškimi viri

Podjetja so ob lastnih, notranjih, vse bolj zahtevnih in kompleksnih procesih delovanja, vpeta tudi v širše okolje. Od vsega skupaj pa je neposredno odvisen njihov obstoj, razvoj in uspešnost poslovanja. Zato morajo podjetja spoštovati ne le zasledovanje učinkovitosti lastne dejavnosti ter profita, ampak tudi etična načela pri skrbi za ljudi in naravo. Tako pridobijo večje zaupanje in podporo tako znotraj kot izven podjetja. Zaupanje pa je vse bolj ključno za njihov obstoj in uspeh na trgu. Uspeh spremlja tista podjetja, ki skrbijo za zadovoljstvo in razvoj svojih zaposlenih, ki reciklirajo in v čim manjši meri onesnažujejo okolje, ki se držijo vrednot ter ustrezno komunicirajo svoje dejavnosti vsem deležnikom, ki izpolnjujejo dane obljube, še posebej obljube, s katerimi so se zavezali svojim kupcem in svojim zaposlenim, ki spoštujejo dogovore z dobavitelji in sodelujejo korektno s svojimi zaposlenimi in z lokalno skupnostjo. Te dejavnosti podjetju prinesejo mnogo koristi - večji ugled, konkurenčnost podjetja na trgu, boljši poslovni izid, predvsem pa boljše odnose z različnimi skupinami deležnikov in dobre temelje za trajnostni obstoj, razvoj ter dolgoročnost. In nenazadnje, upoštevajoč družbeno odgovornost podjetja zagotavljajo, da bo prihodnost svetla in prijazna do ljudi in bo več blaginje za vse vpete v odnos s podjetjem. Zato je vsak strokovni, letni dan ravnanja s človeškimi viri pri GZDBK posvečen prav takim vsebinam, ki nam kažejo, kako uzrti boljšo prihodnost in videti vzorne primere sedanjosti, se opomniti na vzorna načela, katerih se dolenjska in belokranjska podjetja že držijo.

Kronologija dni ravnanja s človeškimi viri

DatumTema
12.10.2023 16. dan ravnanja s človeškimi viri: Prihodnost trga dela in HRM (Spremembe, umetna inteligenca in vloga kadrovikov) »
20.10.2022 15. dan ravnanja s človeškimi viri: Kadrovanje v negotovih in nepredvidljivih razmerah »
14.10.2021 14. dan ravnanja s človeškimi viri: Uspešno preko izzivov virtualnosti »
23.10.2020 13. dan ravnanja s človeškimi viri: Izzivi delodajalcev in njihovih kadrovskih služb v današnjih razmerah, tudi v luči ovir in strahov, ki jih v družbo prinaša COVID »
17.10.2019 12. dan ravnanja s človeškimi viri: Organizacijska kultura »
4.10.2018 11. dan ravnanja s človeškimi viri: Digitalna preobrazba in vloga HRM »
24.10.2017 10. dan ravnanja s človeškimi viri: Izzivi zagotavljanja učinkovitih zaposlenih »
20.10.2016 9. dan ravnanja s človeškimi viri: Harmonija odnosov in voditeljstvo »
5.10.2015 8. dan ravnanja s človeškimi viri: Biti prodoren, odločen, drugačen »
9.10.2014 7. dan ravnanja s človeškimi viri: Kreativnost kadrovske funkcije v krizi »
17.10.2013 6. dan ravnanja s človeškimi viri: ZaUpanje, etika, pravo - Kje smo in zakaj, kam gremo in kam bi lahko šli? »
18.10.2012 5. dan ravnanja s človeškimi viri: Načrtovanje kariere zaposlenih nad 50-im letom in njihov prenos znanja na mlajše sodelavce »
20.10.2011 4. dan ravnanja s človeškimi viri: Zavzetost zaposlenih »
20.10.2010 3. dan ravnanja s človeškimi viri: Uspešna kariera življenja in dela »
20.10.2009 2. dan ravnanja s človeškimi viri: Vrednote za prihodnost »
22.10.2008 1. dan ravnanja s človeškimi viri: Družbena odgovornost v luči medgeneracijskih izzivov »